Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen is Gemakkelijk (HANDIG)

Onderzoek "Technology in Everyday Life"

Informatie professionals

 

Op de volgende pagina's leest u achtergrond informatie over de deelnemende organisaties en gemeenten aan het onderzoek "Technology in everyday life", over de opzet van het onderzoek zelf, de uitvoering en de kennisoverdracht. 


Het betreft actie-onderzoek. Dit wil zeggen dat de deelnemende partijen parallel aan het onderzoek de tussentijdse uitkomsten meteen implementeren.  In aansluiting op het lokale beleid, de lokale voorzieningen, ontwikkelingen en/of situatie.


De deelnemers zelf staan centraal. Eerdere deelnemers zijn ervaringsdeskundig en maken deel uit van de klankbordgroep. De wijze van keuze en inzet en -het komen tot- de juiste ondersteuning is een gezamenlijk proces van deelnemer, mantelzorg, projectcoordinator en vrijwilliger. Deze werkwijze is een vorm van co-creatie.

Meer weten?


Lees verder:

Organisatie

Onderzoek

uitvoering 

Agenda