Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen is Gemakkelijk (HANDIG)

Onderzoek "Technology in Everyday Life"

Onderzoeksopzet

 

De 2 onderzoeksgroepen worden ingedeeld aan de hand van de ACLS methode. Een snelle methode die gebruikt wordt in de ergotherapie om de leerbaarheid en cognitie te bepalen. Zo weten de projectcoördinatoren welk technologisch hulpmiddel ondersteuning biedt 

(keuze)  en hoe het aangeleerd kan worden (ondersteuning).
Het gehele onderzoekstraject duurt 4 jaar. 

Het eerste jaar is nodig voor de voorbereidingen. Het trainen van de projectcoördinatoren, het afstemmen met het lokale netwerk (projectgroepen) en het werven en trainen van vrijwilligers. Vlak voor aanvang van de start van het onderzoek worden de 225 deelnemers geworven in de 4 gemeenten. Die kunnen vanaf november 2018 instromen. De deelnemers worden maximaal 2 en half jaar gevolgd. Het betreft actieonderzoek. Met de lokale netwerkpartners kijken we hoe we de resultaten lokaal het beste kunnen implementeren naar de toekomst in aansluiting op wat er al is en hoe het lokaal is georganiseerd.Samen met de deelnemers zelf (en de mantelzorger) wordt er gekeken waar ondersteuning wenselijk is en wat de technologische mogelijkheden zijn. Als er een keuze is gemaakt worden het technologisch hulpmiddel besteld, ingeregeld en een plan gemaakt met de vrijwilliger hoe (vaak) met het technologisch hulpmiddel te oefenen. Door te monitoren weten we of het technologisch hulpmiddel nog wordt gebruikt (op de juiste manier) of dat er wellicht een andere keuze gemaakt moet worden. 

 

Meer informatie over het onderzoek: 

Dr. Betsie van Gaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Postbus 6960 | 6503 GL Nijmegen


betsie.vangaal@han.nl