Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen is Gemakkelijk (HANDIG)

Onderzoek "Technology in Everyday Life"

Organisaties

Handig is de werknaam van het door ZonMw gefinancierde onderzoek Dementia:Technology in Everyday Life  Het onderzoek richt zich op de vraag of personen met beginnende geheugenproblemen langer een positieve gezondheid ervaren door vanaf het begin gebruik te maken van technologische hulpmiddelen in vergelijking met personen met een gevorderd beeld van dementie die deze technologische hulpmiddelen later gaan gebruiken. Alzheimer Nederland draagt financieel bij aan het onderzoek. Dr. M.J.M. Adriaansen, is projectleider/penvoerder en hoofdaanvrager (Hogeschool Arnhem Nijmegen). 

Het onderzoek vindt plaats met Attent Zorg en Behandeling en de lokale partners. In de gemeente Arnhem, Rheden, Doesburg en Overbetuwe. Het onderzoek borduurt voort op de resultaten van de pilot Technologie Trolley Rheden 

Samenvatting TT Rheden: https://youtu.be/0x8iK_pcWkM


HANDIG STAAT ONDER LEIDING VAN:

 Dr. M.J.M.(Marian) Adriaansen, is projectleider/penvoerder

Onderzoeker: Hogeschool Arnhem Nijmegen, lectoraat Innovatie in de Care, Betsie van Gaal

Projectcoördinatoren: Attent Zorg en Behandeling; Natascha Jongejan, Wietske Berendsen, Lianke Opdam en Maaike van Kester onder aansturing van Jozef Middendorp (medeaanvrager).

Procesbegeleiding: K&E Advies, Wendy Kuiper & Anita Erkelens

   
   
   
    


   

  Lokale netwerkpartners: