Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen is Gemakkelijk (HANDIG)

Onderzoek "Technology in Everyday Life"

Uitvoering

Projectgroepen Arnhem, Doesburg, Rheden & Overbetuwe (4 keer per jaar)

In de projectgroepen zitten de vertegenwoordigers van de lokale netwerkpartners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het actie-onderzoek, het werven en begeleiden van deelnemers en vrijwilligers.

In de Stuurgroep zijn de gemeenten, de HAN en Attent vertegenwoordigd. (een keer per jaar)

Zij wisselen ervaringen uit over de aanpakken in de verschillende gemeentes en volgen de voortgang van en geven sturing aan het onderzoek.

In de jaarlijkse management bijeenkomst bespreken de HAN en deelnemende organisatie de ontwikkeling van kennis en producten en de implematie hiervan binnen de organisaties.  

Een klankbordgroep bestaande uit verschillende experts en ervaringsdeskundigen volgen de kwaliteit, ethiek en implementatie van het onderzoek.

* Dr. Sebastiaan Peek  duurzame technologie acceptatie door zelfstandig wonende ouderen, Tilburg University

Voortgang

Presentaties van de Startbijeenkomst van 7 juni:

7juni%20marian%20Adriaansen.pptx 

Maaike%20Dautzenberg%20startbijeenkomst%207-6%202018.pptx 

wendy%20Kuiper%20ZonMw%20Technology%20in%20everyday%20life%202018.pptx 

Wuzzi%20Alert%202018.pptx